Střešní okna ROTO pro podkrovní prostory

Vysoká kvalita, vysoká technická úroveň, příznivá cena

Střešní okna v dnešní době zažívají velký boom. Jak by ne, když díky jejich modernímu provedení a funkčnosti splňují všechny požadavky na moderní vzhled rodinných domů a budov. Podkrovním prostorům tak dají vyniknout jejich krásám a zároveň splňují požadavky uživatelů na zachování soukromí díky velkému výběru stínících rolet a žaluzií. Proto se také využití podkrovních prostorů stalo jedním z nejoblíbenějších témat pro tvořivost architektů a uskutečnění představ uživatelů.

Nerozhoduje však jen vlastní kvalita střešních oken, stejně důležitá je kvalita jejich zabudování do střešního pláště a jejich seřízení. Také jednoduché ovládání a snadná údržba patří mezi ty vlastnosti střešních oken, které ovlivňují spokojenost uživatelů a zpříjemňují jejich život.

Způsoby otevírání

Pro správný výběr střešního okna je nejdůležitější určit, k jakému účelu má převážně sloužit. Střešní okna ROTO jsou proto konstrukčně řešena tak, aby pro každý účel bylo k dispozici okno s odpovídající funkcí. Tam, kde je účelem provětrání nebo prosvětlení a střešní okno není používáno pro pohled ven, jsou k dispozici základní modely s kyvným křídlem.

Protože však většinou střešní okno v nástavbách a podkrovních místnostech novostaveb je určeno jako klasický stavební otvor pro pohled ven, kdy obyvatelé chtějí oknem bez omezení a bez úrazu hlavy sledovat okolí (např. vstupní dveře, dvorek apod.) nebo kolem otevřeného okna bez nebezpečí procházet, jsou pro střechy se sklonem v rozsahu od 20° - 65° k dispozici okna s otevíráním výsuvně kyvným nebo výklopným/kyvným.

Vzhledem k tomu, že u nástaveb se mnohdy setkáváme se sklonem i vyšším než 65°, nabízí ROTO pro tyto případy klasické kyvné křídlo.


Výsuvně kyvná

Kyvná

Výklopná/kyvná

Materiál: dřevo nebo plast

Důležitou roli pro výběr materiálu, sehrává relativní vlhkost podkrovního prostoru, v němž jsou střešní okna umístěna. V obytné místnosti s běžnou (doporučenou) relativní vlhkostí okolo 40 – 60 % je možné použít při dodržení jednoduchých zásad větrání okna dřevěná.

U novostaveb je však žádoucí zohlednit zabudovanou vlhkost v prvním období stavby, která může z nosných konstrukcí vycházet až 2 roky. Vystupující vlhkost v interiéru pak může zkondenzovat na dřevěných profilech, jejichž povrchovou úpravu může kondenzát poškodit.

Pro místnosti, v nichž vyšší relativní vlhkost překračuje doporučené hodnoty (koupelny, kuchyně, sušárny, bazény, někdy i ložnice apod.), nabízí ROTO jako jediný výrobce celoplastová střešní okna.

Umístění střešního okna

Při úvahách o umístění střešního okna se ne vždy zohledňuje vliv výšky umístění střešního okna na jeho pohodlné ovládání, což není žádoucí. Za běžnou výšku je totiž považováno umístění spodní hrany střešního okna od podlahy mezi 90 – 120 cm. Horní hrana okna pro pohodlné ovládání pak 180 – 220 cm. Pro snadné ovládání střešního okna je potřeba tyto zásady dodržovat.

U oken ROTO, která se otevírají klikou dole, je důležitá pouze spodní hrana. To znamená, že okna ROTO mohou mít, bez omezení funkce, spodní hranu okna od podlahy ve výšce 150 cm či ještě výše.

Vzhledem k tomu, že okna umístěná nad běžně doporučovanou výšku spodního rámu nad podlahou jsou už bez dostatečného kontaktu s topným tělesem, které by mělo být umístěno pod každým střešním oknem, je vhodné, vzhledem k možné tvorbě kondenzátu, osazovat i do běžných prostor plastová okna.

Dvě polohy přivětrávání

Střešní okna ROTO vybavená otvíráním dole mají na klice dvě polohy pro možnost spárového přivětrání, které vytvoří spáru mezi křídlem a rámem při pevném zajištění okna proti samovolnému nebo násilnému otevření.

Patentovaný zateplovací blok

Zateplení střeních oken je jedním z významných benefitů střešních oken ROTO. Zákazník si může vybrat mezi oknem s namontovaným zateplovacím blokem již z výroby a standardním oknem, na které je možné zateplovací blok namontovat dodatečně.

Zateplovací blok je však také možné dodatečně osadit i na okna již zabudovaná ve střeše. Zateplení v obou případech probíhá zcela ojediněle po celé výšce okenního rámu a účinně tak zabraňuje jeho promrzání a zároveň omezuje tvorbu kondenzátu.

Dotatečné seřízení oken

Střešní okna ROTO jsou standardně vybavena excentrickými šrouby pro tzv. dodatečné seřízení křídla vůči rámu. Po delší době používaní oken, a to hlavně u novostaveb, se totiž můžeme setkat s problémem vychýlení křídla vůči rámu. Nejde o problém střešních oken, ale o důsledek procesu celkové stabilizace stavby, na níž je, zejména pokud jde o střechu, kladeno velké zátěžové namáhání, které může ovlivnit i usazení střešních oken. Excentrické šrouby pak mohou pomoci při dodatečném seřízení křídla vůči rámu, a to bez demontáže střešního okna. Seřízení může být prováděno v rozmezí ±3 mm. Správně seřízené střešní okno by mělo mít stejnoměrnou spáru mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna, protože jen taková spára umožňuje správnou funkci těsnících prvků mezi křídlem a rámem.

U všech modelů střešních oken ROTO je možné také seřizovat rychlost a plynulost otevírání.

Druhy skel

1) Standardní izolační dvojskla, jimiž jsou všechny typy střešních oken ROTO vybaveny.

2) Na objednávku lze zakoupit okna se skly se zvýšeným hlukovým útlumem, tedy izolační trojskla.

3) Na objednávku lze zakoupit také okna zvenku neprůhledná.

Pestrá paleta doplňků

Pro všechny typy střešních oken ROTO je k dispozici řada doplňků pro exteriér i interiér. K dispozici je několik způsobů dálkového ovládání včetně využití senzorů a za pozornost určitě stojí také solární systémy pro ohřev vody a fotovoltaické systémy.


Vnitřní roleta

Síť proti hmyzu

Vnější roleta

Žaluzie

Stránky výrobce: www.roto-frank.cz

 
<< zpět na střešní okna